Ballotage

Toelating

Ieder potentieel lid wordt beoordeeld door het bestuur. Nadat het bestuur heeft bepaald dat u aan alle toelatingscriteria voldoet, wordt u als lid toegelaten. Voor toelating dient u in ieder geval een beleidsbepalende of leidinggevende functie te hebben gehad bij een in het noorden van Nederland gevestigde onderneming, overheid of instelling. Ook voormalige zelfstandige vrije-beroepsbeoefenaars kunnen in aanmerking komen voor een lidmaatschap.

 
Button