Over SCCF

Ontmoetingsplek en platform

Het Seniorenconvent Commerciële Club Friesland SCCF beschouwen wij als een ideale ontmoetingsplek voor oud-bestuurders van het noordelijke bedrijfsleven en de overheid. Wij creëren een platform waarop op vriendschappelijk wijze ervaringen kunnen worden uitgewisseld en waar met belangstelling gekeken wordt naar recente ontwikkelingen niet alleen op zakelijk gebied maar ook op het maatschappelijk gebied. Ter ondersteuning daarvan organiseren wij lezingen en bezoeken.

Verbinding

Duidelijk mag zijn dat vooral de intermenselijke verhoudingen tussen de leden van groot belang is. Op basis van het persoonlijke verleden ontstaat er snel een gevoel van onderling begrip en dat vormt een basis voor gezellige ontmoetingen. Het devies van de vereniging luidt daarom ook: ‘Ontmoeten en Genieten’.

De club heeft momenteel ruim 50 leden. Samen met hun partners bezoeken zij de activiteiten. Doorgaans worden de activiteiten door ongeveer vijftig personen bezocht.

 
Button