Colofon

Fotografie (bijeenkomsten)

Door een van de leden.

Activiteitencommissie

Marianne van Staveren (secretaris)
Ate Atema (voorzitter)
Monique Bartels

Harm Bouma

Commissie Lief en Leed

Irene Smith
Elly Stoelwinder

Kascommissie


Notulencommissie

Harm Bouma

Marianne van Staveren

 
Button