Colofon

Fotografie (bijeenkomsten)

Door een van de leden.

Activiteitencommissie

Lucy Jonkers (secretaris)
Sipke Deelstra (voorzitter)
Pieter Wieringa

Commissie Lief en Leed

Anna Kaper
Akke Bräuner

Kascommissie


Notulencommissie

Bert Vastenburg
Auke van der Veen

 
Button