Home

Ontmoeten en Genieten

De SCCF.

Onze vereniging draagt de naam SCCF, dat staat voor Seniorenconvent Commerciële Club Friesland.

De SCCF is ontstaan uit een afdeling van De Commerciële Club Friesland, DCCF. De SCCF is sinds 22 april 2014 nu een zelfstandige vereniging met volledige rechts-bevoegdheid. De SCCF onderhoudt nauwe vriendschapsbanden met andere commerciële Clubs in het bijzonder de DCCF nu Friese Zaken.

Leden van de SCCF zijn personen die in het verleden een beslissende stem hebben gehad in een (eigen) bedrijf of organisatie. De leden van de SCCF hebben zich (grotendeels) teruggetrokken uit het actieve zakelijke leven; veelal op grond van hun leeftijd.

De activiteiten – bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken – worden in het algemeen bezocht door een vijftigtal personen. De partners van de leden nemen deel aan alle activiteiten van de SCCF.
De activiteiten worden maandelijks gehouden, met een uitzondering voor de zomer-maanden, in de regel op de vierde donderdag van de maand.

De plaats voor bijeenkomsten is normaliter ‘Het Witte Huis’ te Olterterp.
Tussen de bijeenkomsten in Het Witte Huis door worden bedrijven of (maatschappelijke en overheids-) organisaties bezocht. Dit om kennis te nemen of het inzicht te verdiepen in de actuele ontwikkelingen bij bedrijven en instellingen.

Spreekt het bovenstaande u aan en voelt u er voor kennis te maken met onze vereniging neem dan contact met ons op.

Het adres:
Secretariaat van de SCCF,
p/a De Reak 3,
8494 PM Nes (Heerenveen).
06-22406127
secretariaat@sccf.nl