Missie

Een ideale ontmoetingsplek creëren voor oud- beslissingsbevoegden, -beleidsbepalers en -ondernemers in het Noorden waarbij ‘Ontmoeten en Genieten’ op de eerste plaats staan.

Het bestuur van het SCCF ziet het als een van haar taken nieuwe leden te werven en zodoende de vereniging vitaal te houden. Hierbij wordt gestreefd naar een zo geschakeerd mogelijk ledenbestand en er een zo representatief mogelijke afspiegeling van het Noordelijke bedrijfsleven en Noordelijke (semi)overheden..

 
Button