Bijeenkomsten

Het Seniorenconvent Commerciële Club Friesland SCCF brengt oud-bestuurders van het noordelijke bedrijfsleven met elkaar in contact. De vereniging heeft oog voor zakelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en organiseert daarvoor lezingen en bezoeken.

Naast deze aspecten is de intermenselijke verhouding tussen de leden van groot belang. Op basis van het persoonlijke verleden ontstaat er snel een gevoel van onderling begrip en dat vormt een basis voor gezellige ontmoetingen. Het devies van de vereniging luidt daarom ook:

‘Ontmoeten en genieten’

Ongeveer negen keer per jaar worden bijeenkomsten (activiteiten) georganiseerd. Een boeiende lezing, een leerzaam bedrijfsbezoek of een bezoek aan een maatschappelijke- of overheidsinstantie. Doorgaans bent u van harte welkom tussen 16.30 – 17.00 uur. Daarna volgt de activiteit en tot slot een mooi diner met een goed glas. Alle gelegenheid dus om veel, informeel te ontmoeten en te genieten. De activiteit eindigt meestal omstreeks 20.00 uur.

Introducés

Introducees zijn van harte welkom. Kijk voor bijzonderheden op deze website onder de tab ‘Lid Worden’ en vervolgens op ‘Introducé’. Daar vindt u in het kort de voorwaarden van het lidmaatschap en de wijze waarop aanmelding geregeld is.

Agenda

Onder de tab ‘Activiteiten’ en vervolgens ‘Agenda 2022-2023’ vindt u in het kort een jaaroverzicht van de data waarop activiteiten zijn gepland. Vaak staat er een korte beschrijving van de betreffende activiteit.


 
Button