FAQ

Veel gestelde vragen

Voordat u contact opneemt met het secretariaat, verzoeken wij u eerst te kijken of uw vraag hieronder wordt beantwoord.

 

Is een lidmaatschap van SCCF persoonlijk of is het een bedrijfslidmaatschap?

Leden zijn, als beschreven in de Statuten, natuurlijke personen die hun dagelijkse bedrijfsmatige werkzaamheden hebben neergelegd en het bestuur van de vereniging via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier te kennen hebben gegeven lid van de vereniging te willen zijn. U bent als persoon lid, er is geen sprake van een bedrijfslidmaatschap. De factuur die u ontvangt van uw lidmaatschap is dan ook aan u gericht.

 

Hoe moet ik inloggen om toegang te krijgen tot het voor leden afgeschermde gedeelte van de website.

 • Inloggen
 • 1. Ga naar sccf.nl
 • 2. Klik op ‘inloggen’ rechts bovenin (boven AGENDA)
 • 3. Vul uw e-mail adres en wachtwoord in
 • 4. Er verschijnt bij de eerste keer inloggen een scherm met de vraag of u aauw wachtwoord wilt opslaan. Klik op ‘Ja’ indien u uw wachtwoord wilt opslaan
 • 5. Klik vervolgens op ‘inloggen’. U bent nu ingelogd op de website.
 • 6. Uitloggen gaat automatisch door op de knop ‘uitloggen’ te klikken of door het sluiten van de websitepagina middels het bekende kruisje rechtsboven.

 

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

 • Wachtwoord wijzigen
 • 1. Klik na het inloggen op “Mijn Profiel’ rechts bovenin (boven Agenda)
 • 2. Verander uw wachtwoord
 • 3. Klik op ‘wijzigen’ helemaal onderaan. Tip: kies een wachtwoord dat u makkelijk aakunt onthouden!
 • Het wachtwoord is nu gewijzigd in het door u opgegeven gewenste wachtwoord.

 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe kan ik dat opvragen?

 • Wachtwoord vergeten
 • 1. Klik op ‘inloggen’ rechts bovenin (boven Agenda)
 • 2. Klik op ‘wachtwoord vergeten’
 • 3. Vul uw e-mail adres in zoals bij het secretariaat bekend is
 • 4. Klik op ‘nieuw wachtwoord aanmaken’ Er wordt automatisch een link naar u verzonden waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

 

Ik wil (als lid) een bijeenkomst bijwonen, hoe meld ik me aan?

 • Aanmelden voor een bijeenkomst
 • 1. Log in op de website
 • 2. Klik op de betreffende bijeenkomst rechts in het blok ‘Agenda’
 • 3. Onderaan de uitnodiging staan uw persoonlijke gegevens al ingevuld
 • 4. Voeg opmerkingen/dieetwensen toe indien van toepassing
 • 5. Klik op ‘Ik neem een introducé mee’, indien u een introducé meeneemt
 • 6. Vul alle gevraagde gegevens van de introducé in
 • 7. Klik op ‘aanmelden’ U ontvangt automatisch per e-mail een bevestiging van uw aaaanmelding.

 

Ik wil (als lid) een introducé voordragen, kan dat?

Het is, op de hierna genoemde voorwaarden, toegestaan een introducé mee te nemen. U dient zijn of haar gegevens zo volledig mogelijk in te vullen op het formulier dat verschijnt als u klikt op de button introducé, bij aanmelding. Het bestuur toetst (balloteert) vooraf of de introducé voldoet aan de eisen. U dient een introducé ruim van tevoren aan te melden, zodat het bestuur de tijd heeft om te toetsen of hij of zij aan de toelatingseisen van SCCF voldoet. Deze zijn: “Een lid kan aan het bestuur van SCCF een introducé voordragen. Deze introducé moet de intentie hebben om lid van SCCF te worden en bovendien naar alle waarschijnlijkheid, naar het oordeel van het (dagelijks) bestuur van SCCF, aan de toelatingseisen van SCCF voldoen, als bedoeld in artikel 4.1 van het huishoudelijk reglement, in samenhang met artikel 6 lid 2 van de statuten van SCCF. Kort samengevat houdt dat in, dat slechts zij die een directiefunctie, een bestuurlijke functie of een daarmee vergelijkbare functie uitoefenen hebben en als decisionmaker aan te merken zijn, dan wel een zelfstandig beroep uitoefenen, een en ander ter beoordeling van het bestuur van SCCF, in aanmerking komen voor het lidmaatschap van SCCF. De introducé woont eenmalig als zodanig de betreffende bijeenkomst bij, op kosten van SCCF.”

 

Ik wil graag zien wie zich al hebben aangemeld voor een bijeenkomst, kan dat?

Ja, nadat u zich hebt ingelogd kunt u op de betreffende bijeenkomstpagina (vanuit Agenda) zien wie zich tot dan toe hebben aangemeld.

 

Moet ik de bevestigings-e-mail bewaren?

Het aan- en afmelden is volledig geautomatiseerd, u ontvangt na aanmelding per e-mail een bevestiging. (zie vraag 4) Echter, in de praktijk verschijnen leden nogal eens onaangemeld op een bijeenkomst, de z.g. surprise show. Hiervoor kunnen door SCCF extra kosten in rekening worden gebracht. Indien er hierover discussie ontstaat, dan verzoeken wij u ons de bevestigingsmail te tonen of toe te zenden.

 

Ik heb mij aangemeld voor een bijeenkomst, maar ik ben verhinderd hoe moet ik me afmelden?

 • Afmelden voor een bijeenkomst
 • 1. Log in op de website
 • 2. Klik op de betreffende bijeenkomst rechts in ‘Agenda’
 • 3. Onderaan de uitnodiging staat ‘uw aanmelding’
 • 4. Klik bovenin op de knop ‘Afmelden’.
 • U bent nu afgemeld voor de bijeenkomst.

 

Ik wil mij afmelden voor een bijeenkomst, zijn hier kosten aan verbonden?

U kunt zich vrijblijvend afmelden tot uiterlijk 72 uur voor de aanvang van de betreffende activiteit. Bij iedere latere afmelding is het bestuur gerechtigd het betrokken lid een factuur voor de deelnemingskosten te zenden. Afmeldingen anders dan via de website zijn ongeldig.

 

Ik heb een rekening ontvangen met de vermelding surprise show, wat betekent dat?

U heeft een bijeenkomst bijgewoond zonder zich daarvoor te hebben aangemeld, en heeft de bevestigingsmail niet kunnen overleggen. Dan bent u een ‘surprise show’. Hiervoor kunnen wij u extra administratie- en organisatiekosten in rekening brengen.

 

Kan ik mijn gegevens zelf aanpassen?

Kan ik mijn adres, mijn telefoonnummer of een of meer van mijn andere gegevens wijzigen en kan ik die zelf aanpassen?
Nee, u kunt op uw profielpagina wel uw gegevens bekijken, maar op uw passwoord na geen gegevens wijzigen. (Ga hiervoor na inloggen naar ‘Mijn profiel’ rechts bovenin).

 

Kan ik zelf een andere foto bij mijn gegevens plaatsen?

Nee, dat kan niet. Als u een foto wilt vervangen stuur dan bij voorkeur een charme foto in paspoortformaat naar het secretariaat. Beter nog als u een foto laat maken de fotograaf te vragen een digitale afbeelding naar het secretariaat te sturen. Dat garandeert het beste resultaat. (secretariaat@sccf.nl)

Welke kosten zijn verbonden aan het bezoeken van een activiteit?

De leden en hun eventuele partners betalen geheel of gedeeltelijk de kosten van de betreffende bijeenkomst, zulks naar het oordeel van de activiteitencommissie. In principe zijn de kosten van het diner, de consumpties, alsmede de overige kosten zoals vervoer en entreekosten voor rekening van het lid. De kosten verbonden aan het bijwonen van de activiteit worden op de uitnodiging vermeld.

 

Wordt uw vraag hier niet beantwoord dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met het secretariaat. Stuur uw vraag naar: secretariaat@sccf.nl