Colofon

Colofon

Fotografie (bijeenkomsten)
Door een van de leden.

Activiteitencommissie
Lucy Jonkers (secretaris)
Sipke Deelstra (voorzitter)
Pieter Wieringa

Commissie Lief en Leed
Anna Kaper
Akke Bräuner

Kascommissie

Notulencommissie
Bert Vastenburg
Auke van der Veen