Nieuws Programma seizoen 2019-2020

16 januari 2020

Drachten, 23 april 2020

 

 

Beste clubgenoten,

 

Zoals verwacht leven we nog steeds met de gevolgen van het beteugelen van de corona-uitbraak. Wij hopen dat jullie gevrijwaard zijn van dit verschrikkelijke virus en dat de omstandigheden voor jullie dragelijk blijven. Gelukkig neemt het aantal ic-patiënten en ziekenhuisopnames af. Dit is hoopgevend voor een verdere stap naar het normale, wenselijk voor zowel het sociale als economische leven. Ondernemend Nederland heeft het zwaar ondanks de toegezegde overheidssteun, vooral in de horeca en het toerisme, sectoren waarvan onze provincie economisch sterk afhankelijk is.

 

Gezien de ontwikkelingen in de landen rondom ons, lijkt er licht aan de horizon te gloren. Voorzichtige maatregelen worden er genomen het slot van de economie te halen. Het kabinet heeft al aangegeven dat, als de situatie het rechtvaardigt, er eerdere maatregelen voor versoepeling aangekondigd kunnen worden dan op de genoemde datum van 20 mei.

 

Toch alles overziend, geloven wij als bestuur dat het voor dit seizoen niet meer mogelijk is activiteiten te organiseren. Ondanks de relatief gunstige besmettingsscore in het noorden is de overheid niet van plan regionale uitzonderingsposities te tolereren. Dit betekent dat de geplande lustrum activiteiten van mei verplaatst zullen worden naar de herfst. Dit zou in september of oktober plaats kunnen vinden afhankelijk van de verdere maatregelen van de overheid. Wij zullen jullie op de hoogte houden. Helaas kan de traditionele haringparty ook niet doorgaan. Meestal komen er meer dan 60 personen en een versoepeling in juni van het overheidsbeleid lijkt niet waarschijnlijk. Bovendien zitten de meesten van ons in de gedefinieerde risicogroep. Mocht de situatie aanleiding geven tot wijziging dan informeren wij jullie.

 

Niemand had een paar maanden geleden kunnen voorspellen dat het seizoen op deze onbevredigende wijze beëindigd zou worden. Zo blijkt maar weer dat het leven onvoorspelbaar is. Wij moeten de gezelligheid en saamhorigheid van onze bijeenkomsten nog een tijdje missen. Het zij zo. Gezondheid is het allerbelangrijkste. Wij hopen dat jullie allemaal gezond blijven en mocht er hulp of een luisterend oor nodig zijn aarzel niet contact op te nemen met een van de leden, of het bestuur, of de leden van de commissie Lief & Leed.

 

Blijf gezond!

Namens het bestuur

 

Alle Ypma

 

 

 

« terug naar nieuwsoverzicht