Vismigratie in de Afsluitdijk

18 - nov - 2021

Uitnodiging voor de lezing over vismigratie in de Afsluitdijk op donderdag 18 november 2021

Beste clubgenoten,
Nu het seizoen 2021 – 2022 inmiddels weer op gang is gekomen verheugt het ons u te kunnen uitnodigen voor de eerstvolgende bijeenkomst op donderdag 18 november 2021.Het thema van de lezing is: Een gat in de Afsluitdijk van 55 miljoen! Zin of onzin?Zoals velen van u zullen weten vindt er een grote renovatie plaats van de Afsluitdijk en de daarbij behorende infrastructuur zoals de sluizen, aanleg van een beleefcentrum (eerder heeft u daarvan met onze club al ooggetuige kunnen zijn) en verder wordt een vismigratierivier aangelegd. Doel hiervan is de visstand te verbeteren c.q. vrijwel verloren gegane vissoorten terug te krijgen in de biotoop. Wij zijn verheugd de heer drs. Wouter van der Heij, mariene bioloog, ecoloog en projectmedewerker bij de Waddenvereniging, bereid te hebben gevonden hierover een buitengewoon boeiende lezing te verzorgen. Volgens zeebioloog en mede-initiatiefnemer Wouter van der Heij (Waddenvereniging) is de Waddenzee voor ruim honderd vissoorten een belangrijke schakel in hun leven. “Door de aanleg van dijken en dammen zijn er wereldwijd veel trekroutes doorsneden. De vismigratierivier wordt een iconische vispassage op een iconische plek, waarmee Nederland met de Afsluitdijk opnieuw een internationaal voorbeeld stelt.”

Wij nodigen u uit deze lezing bij te wonen.
Locatie: Hof van de Koning te Heerenveen
De vorige bijeenkomst in dit etablissement was onder grote tijdsdruk gearrangeerd, omdat we in “Het Wittehuis” niet meer welkom bleken. Mede ingegeven door uw opmerkingen heeft inmiddels overleg met het management van het Hof van de Koning plaatsgevonden en zal er aandacht worden besteed aan de aankleding van de zaal en zal het diner worden uitgeserveerd. aangezien tijdens de Algemene vergadering unaniem werd besloten het budget voor het diner te verhogen tot € 25,= zal het diner voortaan op een hoger niveau liggen dan tot dusver gebruikelijk was.

Het programma ziet eruit als volgt:
Vanaf 16:00 uur Inloop *)
16:30 – 17.30 uur Lezing drs. Wouter van der Heij
17:30 – 18.00 uur Aperitief
18:00 uur Diner (kosten excl. drankjes € 25,00 ) per persoon **)
*)Bij binnenkomst wordt u een consumptie aangeboden door de Club
**)No-show-regeling is van toepassing!

Graag aanmelden via de website tot dinsdag 16 november 2021 12.00 uur.
Bestuur en activiteitencommissie.

Onze volgende bijeenkomst is de kerstbijeenkomst op 16-12-2021 bij It Skipperûs in Terherne

 
Button