Nieuws

Overlijden Don Oppedijk 3 augustus 2020

6 augustus 2020

Helaas moeten wij u berichten dat ons lid Don Oppedijk op 3 augustus is overleden. Ondanks zijn afnemende gezondheid is de 82 jarige Don in het afgelopen jaar soms nog op onze bijeenkomsten aanwezig geweest.

Wij wensen Rees en de kinderen veel sterkte toe

Even bijpraten

5 juli 2020

Datum: 5 juli 2020, Drachten

 

Beste clubgenoten,

Het seizoen is geruisloos voorbijgegleden. De SCCF-activiteitencommissie (AC) had een mooi lustrumfeest voorbereid en de haring party is altijd een gezellige traditie. Jammer dat het corona-virus roet in het eten heeft gegooid. Terecht dat de overheid stringente maatregelen afgekondigd heeft door o. a. bijeenkomsten van groepen te verbieden. Gezondheid gaat immers boven alles. Gelukkig lijkt het virus onder controle en langzaam gaan we weer naar een normalere situatie.

Ik hoop dat jullie de achterliggende periode van beperkte isolatie goed doorgekomen zijn. Voor hen die afscheid moesten nemen van dierbaren was het een moeilijke tijd evenals voor diegenen die dierbaren in verpleeghuizen hebben.

Of we weer normaal met het nieuwe seizoen in september kunnen starten is nu nog moeilijk vast te stellen. Het lijkt de goede kant uit te gaan met het virus en de vorderingen van de ontwikkeling van een vaccin zijn hoopgevend.

De AC is al druk bezig voorbereidingen te treffen voor een mooi en interessant programma. Wij houden jullie op de hoogte.
De positieve kant van het corona virus is dat de kas goed gevuld is door het niet doorgaan van het programma. Dit geeft bestuur en AC  ruimte en mogelijkheden deze te besteden aan mooie feesten en/of evenementen die anders financieel niet mogelijk zouden zijn.

Het bestuur wenst jullie een goede en gezonde zomerperiode toe met meer sociaal contact met jullie dierbaren. Wij hopen dat we in september de draad, zoals vanouds, weer kunnen oppakken.

Namens bestuur SCCF,

 

Alle Ypma / voorzitter

 

ROC FRIESE POORT te LEEUWARDEN

5 maart 2020

Programma seizoen 2019-2020

16 januari 2020

Drachten, 23 april 2020

 

 

Beste clubgenoten,

 

Zoals verwacht leven we nog steeds met de gevolgen van het beteugelen van de corona-uitbraak. Wij hopen dat jullie gevrijwaard zijn van dit verschrikkelijke virus en dat de omstandigheden voor jullie dragelijk blijven. Gelukkig neemt het aantal ic-patiënten en ziekenhuisopnames af. Dit is hoopgevend voor een verdere stap naar het normale, wenselijk voor zowel het sociale als economische leven. Ondernemend Nederland heeft het zwaar ondanks de toegezegde overheidssteun, vooral in de horeca en het toerisme, sectoren waarvan onze provincie economisch sterk afhankelijk is.

 

Gezien de ontwikkelingen in de landen rondom ons, lijkt er licht aan de horizon te gloren. Voorzichtige maatregelen worden er genomen het slot van de economie te halen. Het kabinet heeft al aangegeven dat, als de situatie het rechtvaardigt, er eerdere maatregelen voor versoepeling aangekondigd kunnen worden dan op de genoemde datum van 20 mei.

 

Toch alles overziend, geloven wij als bestuur dat het voor dit seizoen niet meer mogelijk is activiteiten te organiseren. Ondanks de relatief gunstige besmettingsscore in het noorden is de overheid niet van plan regionale uitzonderingsposities te tolereren. Dit betekent dat de geplande lustrum activiteiten van mei verplaatst zullen worden naar de herfst. Dit zou in september of oktober plaats kunnen vinden afhankelijk van de verdere maatregelen van de overheid. Wij zullen jullie op de hoogte houden. Helaas kan de traditionele haringparty ook niet doorgaan. Meestal komen er meer dan 60 personen en een versoepeling in juni van het overheidsbeleid lijkt niet waarschijnlijk. Bovendien zitten de meesten van ons in de gedefinieerde risicogroep. Mocht de situatie aanleiding geven tot wijziging dan informeren wij jullie.

 

Niemand had een paar maanden geleden kunnen voorspellen dat het seizoen op deze onbevredigende wijze beëindigd zou worden. Zo blijkt maar weer dat het leven onvoorspelbaar is. Wij moeten de gezelligheid en saamhorigheid van onze bijeenkomsten nog een tijdje missen. Het zij zo. Gezondheid is het allerbelangrijkste. Wij hopen dat jullie allemaal gezond blijven en mocht er hulp of een luisterend oor nodig zijn aarzel niet contact op te nemen met een van de leden, of het bestuur, of de leden van de commissie Lief & Leed.

 

Blijf gezond!

Namens het bestuur

 

Alle Ypma