ALV + lezing

27 oktober 2016 - ALV + lezing

  • Aanmelden >

Seniorenconvent Commerciële club Friesland

Uitnodiging

Donderdag 27 oktober 2016 – Algemene ledenvergadering en lezing van mevr. Judith Porsius, provinciaal ambtenaar en projectleider van het Het Friese Meren project

Beste clubgenoten, 

VOOR DE ALV HEBBEN ZICH NOG NIET DE HELFT VAN ONZE 50 LEDEN AANGEMELD; OP DIT MOMENT 15 LEDEN, DAT MAG WEL WAT MEER WORDEN!!

Op deze bijeenkomst beginnen we met de Algemene Ledenvergadering. De agenda en verslag van de vorige ALV met overige stukken heeft u reeds van de secretaris ontvangen.

De daarop volgende lezing staat in het teken van:

Het Friese Merenprojecttotaaloverzicht_zuid-67adcaf5

De watersport is één van de belangrijkste toeristische en voor veel werkgelegenheid zorgende pijlers van onze provincie. In het kader van het Friese Merenproject is voor ruwweg 400 miljoen euro besteed aan versterking van de vaarwegen infrastructuur in al zijn facetten. Belangrijkste doelen zijn stimulering van de economie  door substantiële vergroting van de werkgelegenheid en de leefbaarheid.
Van 2000 – 2015 is er gewerkt aan verbetering van vaarwegen, verhogen van bruggen, het aanleggen van aquaducten etc. etc. Het is één van de grote  projecten van de provincie Fryslân welke inmiddels is afgerond
Judith Porsius vertelt ons met een Powerpoint presentatie over de doelstellingen, de financiering, de uitvoering en de te verwachten effecten van dit grootschalige project

Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Graag aanmelden via de website tot dinsdag 25 oktober 12.00 uur.

Bestuur en activiteitencommissie.

Locatie:
Het Witte Huis te Olterterp

Programma:

  • Vanaf 15.30 uur    : inloop
  • 16.00 – 16.40 uur : algemene ledenvergadering
  • 16.50 uur               : lezing Judith Porsius
  • Vanaf +/- 18.00 uur: diner (kosten excl. drankjes € 18,50 p.p.)

Onze volgende activiteit is een bedrijfsbezoek aan de Dokkumer Vlaggen Centrale op donderdag 1 december 2016(is dus anders dan gepland!) met een diner in de IJsherberg te Dokkum Om een goed beeld van het productieproces te krijgen beginnen we vroeg in de middag.

Locatie
Het Witte Huis

Kaart

Kaart wordt geladen...

Wie hebben zich aangemeld voor deze activiteit?

< terug naar activiteiten overzicht