ALV in Het Witte Huis + lezing

28 april 2016 - ALV in Het Witte Huis + lezing

  • Aanmelden >

Seniorenconvent Commerciële Club Friesland

Donderdag 28 april 2016                                                                        Algemene ledenvergadering en lezing van dhr. J. v.d.Vaart                  Locatie: Het Witte Huis te Olterterp.

Beste clubgenoten,

Er zijn meer redenen voor bodemdaling in sommige regio’s dan de gaswinning!                                                                                                   Kom vooral naar de lezing op 28 april, aansluitend op de alv!        

We beginnen met de algemene ledenvergadering. De agenda, het verslag van de vorige bijeenkomst en de begroting worden u separaat toegezonden.
In de daarop volgende lezing komt de heer dr. Jacob v.d.Vaart, oudmedewerker van de Fryske Akademy en gespecialiseerd in landschapsonderzoek, aan het woord.                                                    Onder de titel:

“De problematiek van een dalend veenpolder landschap;                     wat zijn de dilemma’s en hoe hier mee om te gaan”sccf 001

geeft hij ons inzicht in de actuele situatie rond de veranderingen in de veenpolders. Veen klinkt in waardoor het maaiveld daalt. Dat is al eeuwen zo maar door diepontwatering t.b.v. de moderne landbouw wordt dit proces versneld. De gevolgen zijn ingrijpend, veelsoortig en dramatisch voor onze leefomgeving. Welke schade treedt op, hoe en tegen welke kosten kunnen we dat tegengaan. Er zijn veel maatschappelijke belangen in het geding. Maar er moet wat gebeuren!  Vanuit de historische context bespreekt hij de verwachtingen zoals die in de Provinciale Veenweidevisie zijn beschreven. Een actueel onderwerp zoals we ook uit de media kunnen vernemen

Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Graag aanmelden via onze website tot dinsdag 26 april a.s. om 12.00 uur. Let op: Opgeven is betalen!

Namens het bestuur en activiteitencommissie
Auke v.d.Veen (secretaris)

Programma:

  • Vanaf  15.30 uur     : Ontvangst
  • 16.00 – 16.30 uur   : algemene vergadering
  • 16.45 uur                 : lezing dhr. Jacob v.d.Vaart
  • Vanaf +/- 18.00 uur : 2 gangen diner (kosten € 18,50 excl. drankjes)

 Onze seizoensafsluiting op donderdagmiddag 28 mei a.s. brengt ons met de bus naar Noord Groningen, waar we een bezoek brengen aan Groningen Seaports met een diner in  ‘t Schathoes,                               naast de Menkemaborg te Uithuizen.

 

Locatie
Het Witte Huis

Kaart

Kaart wordt geladen...

Wie hebben zich aangemeld voor deze activiteit?

< terug naar activiteiten overzicht