ALV en lezing Wetterskip Fryslân

31 oktober 2019 - ALV en lezing Wetterskip Fryslân


Uitnodiging voor de 

Algemene ledenvergadering en lezing Wetterskip Fryslân

op donderdag 31 oktober 2019

RESERVEREN OP DIT MOMENT NIET MOGELIJK, mail uw reservering naar de Secretariaat SCCF.

Kom vooral uw smoelenboek halen

Beste clubgenoten,

De tweede bijeenkomst van onze club in het pas begonnen nieuwe verenigingsjaar 2019 – 2020 staat voor de deur.

Op 31 oktober 2019 is er een korte Algemene ledenvergadering, waarvan u de vergaderstukken van de secretaris  separaat toegezonden hebt gekregen (op 10 oktober 2019).

Hoofdmoot van de middag is een lezing over het Wetterskip Fryslân, een overheidsinstantie waar we allemaal mee te maken hebben . Wat doet het Wetterskip precies, wat is de status in van een Publiekrechtelijk lichaam, hoe vindt de financiering plaats, hoe steekt de organisatie in elkaar etc.

De lezing wordt verzorgd door de heer dr.ir. Jos Schouwenaars, adviseur beleid watersystemen.

Een mooie gelegenheid meer (in)zicht te krijgen op het belangrijke en gevarieerde werk van het Wetterskip waarvan wij ons veelal niet bewust zijn.

Het Waterschapshuis bij Zwarte Haan

Wij nodigen u uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Locatie:          Het Witte Huis te Olterterp

  • Het programma ziet er uit als volgt:
  • Vanaf 15:30 uur         Inloop
  • 16:00 – 16.30 uur       Algemene ledenvergadering
  • 16.30 – 17.30 uur       Lezing dr.ir. J. Schouwenaars
  • 17:30 – 18.00 uur       Aperitief
  • 18:00 uur                    Diner (kosten excl. drankjes € 20,50 per persoon *)
  • *) No-show-regeling is van toepassing! 

Graag aanmelden via de website tot dinsdag 29 oktober 2019 12.00 uur. 

Bestuur en activiteitencommissie.

Onze volgende bijeenkomst is op 21-11-2019 bij Jensma Agro in Zwarte Haan (St. Jacobiparochie)

Wie hebben zich aangemeld voor deze activiteit?

< terug naar activiteiten overzicht