ROC Friese Poort in Leeuwarden

19 maart 2020 - ROC Friese Poort in Leeuwarden


De ontwikkelingen rond het coronavirus hebben het bestuur van SCCF in overleg met de activiteitencommissie en de gastgevers ROC-FriesePoort- Leeuwarden doen besluiten de bijeenkomst op 19 maart uit te stellen tot een nader te bepalen datum( waarschijnlijk volgend seizoen).
We vinden dat onze leden zich in de risicogroep bevinden, waardoor uitstel ons zeer verantwoord lijkt!

Beste clubgenoten,

Wij leven in een tijd van energiebesparing, beperking van uitstoot van schadelijke stoffen (o.a. CO2), hergebruik van grondstoffen recyclen van afval. Een duurzame samenleving is wat we willen bereiken. Daarom wordt bij de realisatie van bouwprojecten hiermede reeds in de ontwerpfase rekening te houden. Een voorbeeld daarvan is het gebouw van ROC Friese Poort in Leeuwarden, locatie Egelantierstraat. Deze school is gebouwd volgens het principe energieneutraal en circulair bouwen. Tijdens de lezing en de rondleiding kunt u zien hoe dit in praktijk is gebracht.

Een ander actueel thema is veiligheid. Dagelijks worden we geconfronteerd met  onveiligheid in onze samenleving door (terroristische) aanslagen, overvallen, gijzeling enz. Wie het nieuws volgt en wel eens kijkt naar het programma “Opsporing verzocht” ziet dit in velerlei vormen voorbij komen. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Eén van de methoden om onveiligheid te voorkomen is het inschakelen van particuliere beveiliging zoals surveillance, alarmopvolging, toezichthouder bij grote publieksevenementen.

Wie zijn deze mensen, en hoe worden ze opgeleid? ROC Friese Poort verzorgt een opleiding voor veiligheidsberoepen onverdeeld naar handhaving, veiligheid en militair. Ook daarover hoort u meer tijdens de lezing bij ROC Friese Poort .

Wij nodigen u uit voor een bezoek aan ROC De Friese Poort in Leeuwarden voor een boeiende lezing over circulair en energie neutraal bouwen alsmede de opleiding in de veiligheidsberoepen op 19 maart 2020.  Graag aanmelden via de website tot dinsdag 17 maart 12.00 uur.  

Bestuur en activiteitencommissie.

 • Locatie:
 • ROC De Friese Poort,
 • Egelantierstraat 70
 • 8924 EP Leeuwarden.

Parkeren kan op het direct nabij gelegen parkeerterrein behorende bij de locatie of de aanliggende straat.

 • Programma
 • Vanaf 16.00 uur:     Inloop en ontvangst met koffie en thee
 • 16.30 – 17.00 uur:  Presentatie door de heer J. van Bruggen
 • 17:00 – 18:00 uur:  Rondleiding (in twee groepen) door D. Hylkema                                     en J. van Bruggen
 • 18.00 – 18.30 uur:  Aperitief
 • 18.30 – 20.00 uur:  diner ter plaatse in de school
 • (kosten incl. drankjes € 25 p.p. *)
 • *) No-show-regeling is van toepassing!

ATTENTIE: wegens het ontbreken van de mogelijkheid voor pin-betalingen wordt u verzocht ter plaatse contant te betalen!

Onze volgende bijeenkomst is op 16-4-2020 in het Witte Huis

Wie hebben zich aangemeld voor deze activiteit?

< terug naar activiteiten overzicht